Historie České astronomické společnosti


... V odstupu padesáti let jeví se mi jasně smysl a pohnutky, které vedly k založení české astronomické společnosti. Od roku 1913, kdy jsem se důvěrně seznámil s ing. Jaroslavem Štychem, panoval mezi námi jistý rozdíl v názorech. Štych byl osvědčeným popularizátorem a horoval pro osvětové poslání astronomie, já spíše měl smysl pro organisaci, která...

První myšlenka založit organizaci, která by spojovala četnou obec astronomů-amatérů napadla universitního profesora dr. Vojtěcha Šafaříka. Prof. Jaroslav Zdeněk udržoval více než dvacet let přátelské styky s panem Šafaříkem a v soukromém dopise ze dne 15. února 1917 uvádí, že Vojtěch Šafařík již před půlstoletím zamýšlel založit českou obec...

Česká astronomická společnost byla ustavena v bouřlivém období první světové války, což bylo zdůrazněno i v prvním čísle ,,Věstníku" Společnosti. V té době to byl čin opravdu úctyhodný a zároveň velmi statečný, protože poměry v Rakousku-Uhersku rozvoji české kultury a vědy krajně nepřály. Navíc se v této věci velice angažovali dva členové tzv....

... Předsedou ČAS byl po mnoho let stařičký profesor dr. F. Nušl, nestor českých hvězdářů. U příležitosti jeho 80tých narozenin jsem se ve svém projevu také zmínil, že UNV hl. m. Prahy náležitě vybaví hvězdárnu a vynasnaží se v dohledné době postavit na Petříně novou hvězdárnu. V té době řídila za stařičkého předsedu spolkové záležitosti ČAS...

... V březnu 1920 zahlédl jsem ve výkladu Ottová nakladatelství na Karlově náměstí modravě šedý sešit prvního čísla "Říše hvězd". Hned jsem si je koupil. Ještě pár čísel ojediněle koupených a zájem o českou astronomickou společnost projevil se přihláškou za člena a pilnou návštěvou schůzí a přednášek v posluchárně profesora J. Svobody u Sedlerů....

... Mám před sebou diplom České astronomické společnosti v Praze, vydaný dne 12. dubna 1924, o přijetí za jejího činného člena od 23. 1. 1923, podepsaný předsedou univ. prof. dr. Fr. Nušlem, jednatelem dr. Seydlem a pokladníkem ing. Boreckým.

... Moje poznámky budou poněkud jiné než vzpomínky dobrovolných pracovníků, kterým byla práce v ČAS koníčkem. Byl jsem zaměstnancem Společnosti a práce pro ČAS se mi stala časem radostného naplnění života. Ve 14 letech jsem se pustil "do světa" na vlastní pěst, když jsem nechtěl chodit na práci do panského dvora, jako moji rodiče. V roce 1917 jsem...