Zakládající členové ČAS

22.10.2017
 1. JUDr. Kazimír Pokorný
 2. Pavla Šafaříková
 3. Ing. Štěpán Janáček
 4. Ing. Josef Záruba - Pfeffermann
 5. Prof. Jaroslav Zdeněk - školní rada
 6. Firma Srb a Štys - továrna jemné mechaniky a optiky v Praze
 7. Ing. František Horák - ředitel elektrárny v Olomouci
 8. Josef Schulz - továrník v Pečkách na dráze
 9. Milada Šolcová - Mašková - statkářka v Žebráce
 10. Ing. Viktor Rolčík
 11. Lída Rolčíková
 12. Dr. Rudolf Böhm - advokát v Praze
 13. Jan Stratil - farář v Rajnochovicích
 14. Ph.Mg. František Fišer - lékárník na Smíchově
 15. František Vaško - velkostatkář v Utíni
 16. JUDr. František Peprník - advokát v Ivančicích
 17. Ferdinand Horáček - majitel výzkumné laboratoře v Praze
 18. MUDr. Benjamin Chmelař - z Křince
 19. MUDr. Robert Faustus - z Prahy
 20. Jaromír Mára - účetní rada v Praze
 21. Lidová hvězdárna v Pardubicích
 22. Přírodovědecký klub v Plzni
 23. Dr. Jan Brzorád - ředitel panství Paarských v Jinonicích
 24. Ph.Mr.Antonín Liegert - z Prahy
 25. Slečna Marie Šíblová - z Brna
 26. Alois Marek - Redaktor Věstníku lidovýchovy - z Habrů
 27. Vladimír Tomíček - poštovní asistent z Nových Zámků
 28. pp.Ing. Artuš Sýkora - inž.obchodní komory v Praze
 29. Melichar Adolf - pokladník uhelného závodu ve Slezské Ostravě
 30. JUDr. Oldřich Tvrdek - advokát v Rokycanech
 31. Ing.Dr. Miloš Vaňátko
 32. Jozef Ambruš - studující, Bratislava
 33. Dr. Mauric Remeš - lékař, Olomouc
 34. Ing. S.Šuba - techn.šéf rozhlasu, Bratislava
 35. Jaroslav Čeřovský - rolník, Třebihošť
 36. Jaroslav Pícha - soukromník, Štěpánov u Olomouce
 37. Ing. František Šerhant - techn.úředník, Praha
 38. Josef Havel - úředník, Praha
 39. Vladimír Kretschmer  - studující, Bystřice pod Hostýnem
 40. Václav Kumbálek - prokurista, Praha
 41. Otakar Pařízek - úředník, Uherské Hradiště
 42. Anna Vojtěchovská - malířka pokojů, Praha
 43. Jan Horáček - vlakvůdce ČSD v.v., Jihlava
 44. Oldřich Keyzlar - vedoucí tkalcovny, Červený Kostelec
 45. Prokop Veselský - obchodník, Praha
 46. Jan Zelinka - řed.měšť.školy, Baťov
 47. Jan Eichler - berní úředník, Kutná Hora
 48. Karel Flossmann - studující, Tábor
 49. Josef Chalupský - studující, Uherský Brod
 50. Bohuslav Pekař - profesor, Tábor
 51. Ing.Dr.Miloš Spěvák - techn.úředník, Čelákovice
 52. Miroslava Vorlová - hudební skladatelka, Praha
 53. Ing. Bohumil Fukar - Klatovy
 54. Prof. Konstantin Kalles - Roudnice nad Labem
 55. J. Jungwirt - soukromý učitel, Žárovna
 56. Dr. Vojtěch Kotrba - Praha
 57. Ing.C. Václav Šilpoch - úředník ČMS Plzeň
 58. Švarc František - soudce, Vyškov
 59. Ing. Kameníček Jiří - exp.minister.zahranič.obchodu, Praha
 60. Helena Horáčková - Moravská Ostrava
 61. Josef Hamerník - Praha