AstroFoto - 100 let

Průkopníci astronomické fotografie


Seminář na téma Průkopníci astronomické fotografie se uskuteční 11.11.2023 v odpoledních hodinách na Petřínské hvězdárně. 

U příležitosti 100. výročí pořízení legendární fotografie bolidu v Andromedě významným českým popularizátorem astronomie a zakládajícím členem České astronomické společnosti Josefem Klepeštou realizujeme v sobotu 11. 11. 2023 odborný seminář "Průkopníci astronomické fotografie". Obsahem semináře budou krátké příspěvky přihlášených účastníků semináře o československých astrofotografech, kteří přispěli významným způsobem k popularizaci a rozvoji naší astrofotografie. Svoji účast na semináři přislíbil Zdeněk Bardon, Štěpán Kovář, Jan Zahajský, Josef Jíra a další. Hovořit budeme nejen o díle Josefa Klepešty, ale i fotografiích Jindřicha Zemana, Karla Herrmana Otavského nebo Zdeňka Ceplechy. Přesný harmonogram semináře není v tuto chvíli znám, jelikož se bude skládat z příspěvků přihlášených účastníků. Prosíme ale nejen všechny pamětníky, aby zvážili svoji účast, protože k jednotlivým příspěvkům bude určitě i zajímavá diskuze.

Na seminář bude nutná registrace, protože počítáme s občerstvením a distribucí propagačních materiálů.