Tvorba ČT o astronomii


Pořad Z Metropole

Reportážní týdeník věnovaný hlavnímu městu. Praha v komunální problematice, ale také jako kulturní fenomén. Praha jako architektonický unikát, ale také milionové velkoměsto. Vše o dění v metropoli - služby, informace, doprava, pozvánky, postřehy, kritika i chvála. web pořadu

2. díl
3. díl

  1. Astronomie v Grébovce - Česká astronomická společnost vznikla v Praze v roce 1917. O čtyři roky později už měla provizorní observatoř v umělé jeskyni vinohradského parku Grébovka.