Tvorba ČT o astronomii


Pořad Z Metropole

Reportážní týdeník věnovaný hlavnímu městu. Praha v komunální problematice, ale také jako kulturní fenomén. Praha jako architektonický unikát, ale také milionové velkoměsto. Vše o dění v metropoli - služby, informace, doprava, pozvánky, postřehy, kritika i chvála. web pořadu


  1. Astronomie v Grébovce - Česká astronomická společnost vznikla v Praze v roce 1917. O čtyři roky později už měla provizorní observatoř v umělé jeskyni vinohradského parku Grébovka.
  2. Astronomie na ČVUT - Hvězdy a vesmír lze v Praze sledovat z mnoha míst. Málokdo ví, že také z historických astronomických budek na střeše budov ČVUT přímo na Karlově náměstí.

  3. Astronomie z Klementina - Klementinum není jen knihovna a meteorologická stanice. Astronomická věž. Už svým názvem napovídá, že nesloužila jen jako rozhledna. Právě v této skoro 70metrové věži vznikla v polovině 18. století první pražská observatoř.

  4. Astronomie Podolí a Modřan - Svou hvězdárnu mívalo kdysi i Podolí. Na volných parcelách ji téměř před sto lety postavil lékárník František Fischer. Dům s typickou kopulí stojí dosud, dalekohled se ale už dávno přestěhoval do Ďáblic.

  5. Nebeská trafika - I na Smíchově bývala kdysi observatoř. Na střeše domu ve Zborovské ulici si ji v roce 1918 vybudoval bankovní rada Karel Novák. A protože při pozorování hvězd pravidelně kouřil a dým se vznášel nad pozorovatelnou, říkalo se jí Nebeská trafika.

  6. Astronomie Smíchov - Nenápadná vila na Smíchově skrývá zajímavou minulost. Právě tady dlouhá léta sídlil Astronomický ústav Univerzity Karlovy a na zahradě jsou proto dodnes pozůstatky malé hvězdárny. A jen o kus dál je další bývalá observatoř.

  7. Hvězdárna na Arcigymnáziu - U zrodu gymnázia v Korunní ulici stálo společenství Školských sester. Ty už v roce 1905 na tomto místě zakoupily první dům, aby v Praze 2 mohly začít vzdělávat dívky. A hned nechaly zbudovat i hvězdárnu na střeše.

  • Hvězdárna ČVUT - Na střeše stavební fakulty ČVUT začíná znovu fungovat hvězdárna. Prošla rekonstrukcí za čtyři miliony. Studentům může pomoct i v přednáškových sálech - dá se plně ovládat na dálku.