Archivace fotografií

Také máte spoustu starých fotografií v krabici od bot nebo v albech? Pokud ano, a chcete je nabídnout archivu, postupujte podle pokynů k archivaci dokumentů. > zde

Posledních min. 20 let začínají převažovat fotografie digitální a málo kdo utrácí peníze za jejich tisk. Zde je nezbytné položit si otázku:  Co po nás zbude?

Pokud tedy máte zajímavé elektronické fotografie, vložte nám je do archivu i s komentářem a popisem! > zde

O jaké fotografie máme především zájem?

 • fotografie zachycující historické události ve vztahu k astronomii, astronomické společnosti apod.
 • fotografie zachycující významné osobnosti
 • fotografie zachycující běžný život astronomů profesionálů i amatérů
 • fotografie dokumentující práci hvězdáren, kroužků, astronomické společnosti apod.
 • další fotografie, u kterých předpokládáte, že jejich obsah může být pro historii vypovídající či jinak významný 
 • fotografie by měly být ostré, kvalitní, a zde platí více než jinde, že by se mělo jednat o kvalitu, nikoli kvantitu (pokud je to možné)

Rozhodně nemažte, je to nevratný proces a budoucí historikové pak mohou jen litovat !


Jak upravit fotografie před vložením?

Optimální formát fotografií a jejich úprava samozřejmě závisí na vašich možnostech, ale přeci jen:

 • název souboru neuvádět zbytečně dlouhý, bez speciálních znaků a mezer
 • datový formát: jpg, jpge, bmp, tiff
 • velikost: cca 2-8 Mpx
 • je možné oproti originálu provést vhodný výřez

Jaké informace je vhodné uvést?

 • datum pořízení fotografie
 • místo pořízení fotografie
 • název fotografie (stručně popisující její obsah)
 • autora fotografie
 • kontaktní e-mail na autora fotografie
 • popis objektů/osob zachycených na fotografii (důležité pro historické bádání)