Josef Jan Frič a rod Fričů

Rod Fričů, jeho jednotliví představitelé i další osoby s ním související, neuvěřitelné události a úžasné příběhy, to vše jsou důvody proč se jim věnovat.

V plánu je vydání minimálně pěti knih, kdy každé vydání bude doprovázeno různými akcemi, především pak:

 • představením na Podzimním knižním veletrhu v Havlíčkově Brodě
 • představením a programem v rámci Hodokvasu České astronomické společnosti
 • tematickou výstavou

Ondřejovská kronika 1911-1929 - Anča Fričová

Jedná se o každoroční rukopisný souhrn událostí v rodině Fričů, na observatoři v Ondřejově a souvisejících událostí sepsaných Ančou Fričovou, dcerou J.Friče, vždy ke konci příslušného roku. Text je uveden v autentické podobě pouze s nezbytnými korekturami. Tato kniha je vydána na základě rukopisu poskytnutého potomky J.Friče a fotografického archivu J.Friče poskytnutého vedením Astronomického ústavu AV ČR a uložených v AsÚ AV ČR v Ondřejově.

A5, 136 stran, pevná vazba, vydavatel: Hvězdárna Fr. Pešty Sezimovo Ústí, 2023

ISBN 978-80-88281-24-5

Časová osa

 • 2020 - rukopis knihy
 • 2022 - korektury
 • květen 2023 - sazba
 • červen 2023 - zadání tisku
 • srpen 2023 - tisk
 • říjen 2023 - prezentace podzimní knižní veletrh Havlíčkův Brod
 • listopad 2023 - křest Ondřejov

Spolupráce

 • potomci (rodina) Josefa Jana Friče
 • Astronomický ústav AV ČR
 • Česká astronomická společnost

Spravedlivý soud Maffie aneb Fričova obhajoba Sukova kvarteta

Pozůstalost Josefa Jana Friče nabízí další a hlubší pohled na významný spor české kultury na prahu vzniku samostatného státu, který v české kulturní historii rezonuje dodnes. Ukazuje se tu opět, že umění je mocnou společenskou zbraní, která vždy vystupuje do popředí ve složitých okamžicích národních dějin. Právě tehdy poskytuje mnohým duševní podporu, pomoc při cestě vzhůru za uznáním a mocí, aby se pak v době ekonomické, mocenské a právní konsolidace společnosti stalo opět onou zdánlivě neužitečnou estetickou kategorií kdesi na okraji společenského dění. 

2017, Eva Paulová

Vydavatel: Hvězdárna Fr. Pešty Sezimovo Ústí, 2024, A5, cca 80 stran

Časová osa

 • březen 2024 - rukopis knihy
 • duben 2024 - korektury
 • květen 2024 - sazba
 • červen 2024 - zadání tisku
 • srpen 2024 - tisk
 • říjen 2024 - prezentace podzimní knižní veletrh Havlíčkův Brod
 • listopad 2024 - křest 

Spolupráce

 • potomci (rodina) Josefa Jana Friče
 • Muzeum hudby
 • Památník národního písemnictví

Paměti babičky Kavalírové

Pestré a věru záhadné byly osudy prvního vydání této knihy, pořízeného spolkem bibliofilů. Před rokem málo scházelo, aby polovina již hotové sazby byla rozmetána; takové byly nesnáze a taková byla nedůvěra ve zdar podniku. Šlo tu ovšem o spis formou i obsahem zcela zvláštní. Dnes již pochyby není. První vydání "Pamětí", svou úpravou krásné, bylo v několika týdnech do posledního výtisku rozebráno — posudky vyzněly nad očekávání vlídně. I neváhal jsem přijmouti nabídku nakladatelství topičova, že uspořádá vydání nové, v ceně přístupné širokým vrstvám, pro něž jsou "Paměti" zrovna stvořeny. Návrh jsem uvítal tím raději, že se vydavatel uvolil doplniti knihu komentářem, několika obrazy i ukázkou z milých rodinných dopisů autorčiných, o což je tedy první bibliofilské vydání chudší.

V lednu 1930 Dr. Josef Jan Frič.

Reedice, vydavatel: Hvězdárna Fr. Pešty Sezimovo Ústí, 2025, A5, cca 300 stran

Sklárny zmíněné v publikaci:

 • CHRAMBOŘ U LEŠTINY - HRAŇBOŽ
 • OTVOVICE - MARIJEHAJM
 • TĚCHOBUZ (Muzeum Pacov)
 • POHLED - FRAUNTAL
 • OSTŘEDEK (Sklárny Kavalier Sázava)
 • SÁZAVA (Sklárny Kavalier Sázava)

Časová osa

 • prosinec 2024 - rukopis knihy
 • březen 2025 - korektury
 • květen 2025 - sazba
 • červen 2025 - zadání tisku
 • srpen 2025 - tisk
 • říjen 2025 - prezentace podzimní knižní veletrh Havlíčkův Brod
 • listopad 2025 - křest Sázava / křest Pacov

Spolupráce

 • potomci (rodina) Josefa Jana Friče
 • muzeum sklárny Kavalier
 • muzeum A.Sovy Pacov

Josef Jan Frič

Josef Jan Frič byl český průmyslník a zakladatel Ondřejovské hvězdárny. Byl synem básníka a revolucionáře Josefa Václava Friče. S matkou Annou, rozenou Kavalírovou, dcerou zakladatele sázavské sklárny, bratrem Janem a sestrou Boženou se vrátili roku 1870 z Paříže do Čech. Studoval zoologii a paleontologii. Hrál velmi dobře na housle a v roce 1938 založil spolek amatérských hudebníků Heroldův klub, který pracuje dodnes. Stal se i jeho prvním předsedou. Se svým bratrem Janem Ludvíkem Fričem založil v roce 1883 dílnu pro přesnou mechaniku, kde vyráběli velmi kvalitní optické přístroje. Např. jejich polarimetr pro stanovení cukernatosti byl začátkem 20. století v USA přijat jako úřední normál. Vyráběli také geodetické přístroje – především triangulační teodolity a pomáhali konstruovat polarograf.
Po předčasné bratrově smrti v roce 1897 zakoupil pozemek na vrchu Manda nad Ondřejovem. Začal zde budovat hvězdárnu a využíval přitom své zkušenosti z výroby optických přístrojů při konstrukci unikátních dalekohledů. První pozorování zde uskutečnil 1. května 1906 s Františkem Nušlem. Hvězdy tehdy pozorovali tzv. cirkumzenitálem.
V roce 1928 daroval Ondřejovskou hvězdárnu Československému státu s podmínkou, že bude sloužit astronomické výuce na Karlově univerzitě. Jeho firma na výrobu přesných optických přístrojů však fungovala dál, přežila i jeho smrt v roce 1945. Nepřežila však již komunistické znárodňování, kdy byla v roce 1950 začleněna do národního podniku Metra a Meopta a její program výroby optických přístrojů byl zrušen. Byl jmenován čestným doktorem přírodních věd Univerzity Karlovy, doktorem technických věd h. c. na Českém vysokém učení technickém.

To rozhodně není vše, což je důvod pro sepsání monografie o mnoha kapitolách.

100. výročí darování Ondřejovské hvězdárny státu

S výstavbou observatoře se začalo až v roce 1905. Nejprve byla postavena centrální budova (Fričův dům), po které následovaly zahradníkův domek, studovna a celkem čtyři pozorovací domky, po dvou na každé straně centrální plošiny. Secesní budovy a kupole navrhl architekt Josef Fanta. Frič hvězdárnu daroval československému státu dne 28. října 1928 u příležitosti desátého výročí nezávislosti. Observatoř byla spravována Univerzitou Karlovou až do vzniku Československé akademie věd v roce 1953. Ta ji od té doby provozuje jako součást svého astronomického ústavu ve spolupráci s dalšími českými observatořemi.

vydavatel: Hvězdárna Fr. Pešty Sezimovo Ústí, 2028  

Časová osa

 • leden 2027 - finální obsah knihy
 • červenec 2027 - rukopis knihy
 • listopad 2027 - korektury
 • duben 2028 - sazba
 • květen 2028 - zadání tisku
 • červenec 2028 - tisk
 • říjen 2028 - prezentace podzimní knižní veletrh Havlíčkův Brod
 • říjen 2028 - křest Ondřejov

Spolupráce

 • potomci (rodina) Josefa Jana Friče
 • Česká astronomická společnost
 • Astronomický ústav AC ČR
 • Masarykův historický ústav a archiv AV ČR
 • Památník národního písemnictví
 •  

Paměti Josefa Václava Friče

Reedice, vydavatel: Hvězdárna Fr. Pešty Sezimovo Ústí, 2030 


Vyprávění o rodu Fričů

vydavatel: Hvězdárna Fr. Pešty Sezimovo Ústí, 2033 


Na projektu spolupracují:

 • Hvězdárna Františka Pešty v Sezimově Ústí
 • Česká astronomická společnost
 • Astronomický ústav AC ČR
 • Masarykův historický ústav a archiv AV ČR 
 • rodina Hájkova (potomci J.J. Friče)