Jak postupovat při archivaci


  1. nabídnout archiválie se stručným popisem obsahu a rozsahu - prostřednictvím Petr Bartoš, nejlépe přes webový formulář domluvíme v Archivu AVČR zda ano/ne
  2. pokud ANO, pak nastane třídění archiválií
  3. pokud budou všichni souhlasit a bude proveditelné, digitalizujeme před předáním vybrané dokumenty
  4. předáme do Archivu AVČR

Třídění archiválií

  1. Archiv AVČR dodá archivační desky a krabice v požadovaném množství
  2. musíme rozdělit do desek, a tyto desky obyčejnou tužkou popsat
  3. desky logicky roztřídit do krabic (ty opět tužkou nadepsat) - logicky znamená třídit v pořadí: původ dokumentu > druh dokumentu > stáří dokumentu
  4. sepsat obsah krabic a desek