Prvních 100 let ČAS

V roce 2017 uplynulo 100 let od založení České astronomické společnosti. V témže roce proběhly i připomínky a oslavy tohoto výročí.

S odstupem několika let a po digitalizaci archivu České astronomické společnosti (2020 se nám postupně otevírají archivy, 2021 začínáme masivně digitalizovat) nastal ten správný okamžik pro realizaci publikace, věnované zmíněnému prvnímu století činnosti ČAS, tedy co je naším cílem?:

 • CÍL – kniha
 • JAKÁ – reprezentativní, čtivá, přehledná, …
 • ROZSAH – cca 400 stran/A4
 • KDY – co nejdříve
 • KDO – ??? ??? ??? (my všichni)

Aktuální stav podkladů k 1.4.2024

 • počet slov - 49.457
 • počet NS - 184
 • hotovo - cca 30 %

Zdroje informací

 • lidé a jejich archivy
 • lidé a jejich vzpomínky
 • archiválie ČAS
 • Archivy
 • archivy hvězdáren
 • Archiv Nár. technického muzea
 • Archiv Památníku nár. písemnictví
 • Archiv Kanceláře prezidenta rep.
 • Archiv AsÚ Ondřejov
 • Archiv AV ČR
 • Říše hvězd
 • hvězdárny
 • a další …

Pokud se chcete zapojit, přispět vzpomínkami, dokumenty, fotografiemi nebo se podílet přímo na vzniku publikace autorsky, korekturami atd. určitě se nám ozvěte na KONTAKT


Hlavní kapitoly

 1. Vznik ČAS
 2. Činnost ČAS
 3. Struktura společnosti
 4. Aktivity společnosti
 5. Osobnosti společnosti
 6. Současnost společnosti

Co vše nás čeká a co je hotovo?

 • Vznik a činnost ČAS - průběžně doplňováno ZDE
 • Výroční zprávy ČAS
 • 1917-1959 z podkladů v Archivu a Říše hvězd
 • 1959-1995 z podkladů v Archivu a naskenovaných dokumentů
 • nutné dohledat a sepsat
 • Historie složek ČAS 
 • vznik, zánik
 • členstvo, předsednictvo
 • obsah činnosti
 • důležité aktivity
 • nutné dohledat a sepsat
 • co již je k dispozici naleznete ZDE
 • Členská databáze ČAS
 • digitalizovány seznamy 1917 – 1958 / 1959 – 2017
 • zakládající členové - seznam naleznete ZDE
 • čestní členové - seznam naleznete ZDE
 • kolektivní členové - seznam naleznete ZDE
 • zaevidovat do databáze
 • přihlášky a odhlášky členů
 • členské dotazníky
 • zajímavosti z evidence
 • Udílené ceny - obsah naleznete ZDE
 • Zpracování archivu

Odkazy

Spisový fond ČAS 1917-1959 > ZDE (html)

Digitalizované archiválie > ZDE (html)

Digitalizovaná periodika > ZDE (html)

Historie ČAS - shromážděné podklady k projektu > ZDE (html)