Josef Jan Frič 

Historický seminář ke 100. výročí darování Ondřejovské observatoře Josefem Janem Fričem státu


Termín:  28. 10. 2028 - cca 10-18 hodin

Místo konání:  Ondřejov

Kapacita:  cca 100 osob

Pořádá:

  • Hvězdárna Františka Pešty
  • Odborná skupina pro historii astronomie České astronomické společnosti

Organizační tým: Petr Bartoš, Štěpán Kovář


Program semináře

9.00 - 10.00 registrace

10.00 - 12.00 dopolední blok

12.00 - 13.30 přestávka na oběd

13.30 - 15.30 prohlídka observatoře

15.30 - 16.00 přestávka

16.00 - 18.00 odpolední blok

18.00 - 18.30 závěr

Josef Jan Frič

12.3.1861 - 10.9.1945

fyzik, průmyslový podnikatel

Josef Jan Frič byl český průmyslník a zakladatel Ondřejovské hvězdárny. Byl synem básníka a revolucionáře Josefa Václava Friče. S matkou Annou, rozenou Kavalírovou, dcerou zakladatele sázavské sklárny, bratrem Janem a sestrou Boženou se vrátili roku 1870 z Paříže do Čech. Studoval zoologii a paleontologii. Hrál velmi dobře na housle a v roce 1938 založil spolek amatérských hudebníků Heroldův klub, který pracuje dodnes. Stal se i jeho prvním předsedou.
Se svým bratrem Janem Ludvíkem Fričem založil v roce 1883 dílnu pro přesnou mechaniku, kde vyráběli velmi kvalitní optické přístroje. Např. jejich polarimetr pro stanovení cukernatosti byl začátkem 20. století v USA přijat jako úřední normál. Vyráběli také geodetické přístroje - především triangulační teodolity.
Po předčasné bratrově smrti v roce 1897 zakoupil pozemek na vrchu Manda nad Ondřejovem. Začal zde budovat hvězdárnu a využíval přitom své zkušenosti z výroby optických přístrojů při konstrukci unikátních dalekohledů. První pozorování zde uskutečnil 1. května 1906 s Františkem Nušlem. Hvězdy tehdy pozorovali tzv. cirkumzenitálem, což je přístroj sloužící především k přesnému určení okamžiku průchodu hvězdy určitým místem na obloze (tehdy se tímto způsobem daly nejpřesněji určit zeměpisné souřadnice daného místa).
V roce 1928 daroval Ondřejovskou hvězdárnu Československému státu s podmínkou, že bude sloužit astronomické výuce na Karlově univerzitě. Jeho firma na výrobu přesných optických přístrojů však fungovala dál, přežila i jeho smrt v roce 1945. Nepřežila však již komunistické znárodňování, kdy byla v roce 1950 začleněna do národního podniku Metra a její program výroby optických přístrojů byl zrušen.
Byl jmenován čestným doktorem přírodních věd Univerzity Karlovy, doktorem technických věd h. c. na Českém vysokém učení technickém.


Více zde: https://www.hvezdarna-fp.eu/products/fric-josef-jan/