Ladislav Schmied - 96


V roce 2023 by se dožil Ladislav Schmied 96 let. 

Program semináře

Seminář se uskuteční v sobotu 9. 9. 2023 v Kunžaku.

13.00 - 13.30 odhalení pamětní desky na rodném domě L. Schmieda (Havlíčkova ulice č.p. 151)

14.00 - 16.00 seminář v prostorách Obecního úřadu Kunžak (Komenského náměstí č.p. 74)

  • Ladislav Šmíd - sluneční astronom
  • Vzpomínky na Ladislava Schmieda a Astronomický kroužek v Kunžaku
  • Výprava československých astronomů-amatérů k pozorování úplné ho zatmění Slunce v Bulharsku dne 15. II. 1961
  • otevření výstavy

16.00 - 17.00 závěr


Před mnoha lety, 11. srpna 2001, mě moji přátelé z hvězdárny v Sezimově Ústí vzali s sebou na návštěvu k Ladislavu Schmiedovi do Kunžaku. Bylo to poprvé, kdy jsem tohoto neúnavného pozorovatele slunečních skvrn potkal a musím se přiznat, bylo to setkání opravdu výjimečné. Jsem nadmíru rád, že jsme při této příležitosti pořídili zvukový záznam a lze si tak tento vzácný moment v digitálním archivu hvězdárny kdykoliv připomenout.

Tehdy bylo Ladislavu Schmiedovi 74 let a měl provedeno celkem 10.600 pozorování. Ještě dalších 2.000 bylo před ním. Přivítal nás ve své skromné kuchyni a hned se pustil do odborného výkladu o tom, jak pozoruje Slunce, provádí zákresy, vytváří diagramy a různé statistické tabulky. Vše před nás předkládal a za silnými brýlemi se leskly živé a radostné oči.

Provedl nás také svojí "boudičkou", jak nazýval malou dřevěnou obser-vatoř (2,7 m x 2,7 m) s odsuvnou střechou vzadu za domem. Uvnitř se nacházel refraktor o průměru objektivu 74 mm a ohniskové vzdálenosti 940 mm z dílny Gajdušek - Kozelský, kterým Ladislav Schmied vykonal celou řadu pozorování od roku 1947. Sluneční disk pak promítal na desku, kde sluneční skvrny zakre-sloval. Na montáži měl ještě druhý dalekohled - reflektor o průměru zrcadla 170 mm a ohniskové vzdálenosti 1350 mm. Ten sloužil pro detailní studium slunečních skvrn a potěšení.

Schmiedova observatoř mi svojí velikostí i dřevěnou konstrukcí dávnou hvězdárnu bankovního rady Karla Nováka v Praze na Smíchově. S tím tehdy pan Schmied radostně souhlasil. Ale není to jen vnější podoba - obě observatoře se díky svým astronomům staly mimořádnými místy astronomické vzdělanosti. Tento sborník pak přináší příběh jednoho z nich - Ladislava Schmieda. Přeji příjemné čtení.

Ing. Štěpán Kovář, Ph.D., Česká astronomická společnost


Ladislav Schmied se narodil 22. června 1927. O astronomii se začal zajímat na prvním stupni základní školy. Již v 16 letech se stal členem České astronomické společnosti, kde nejprve působil v početní sekci a posléze ho uchvátilo pozorování Slunce. Od roku 1947 byla jeho velmi kvalitní pozorování zasílána na švýcarskou hvězdárnu v Curychu. Potřebné astronomické znalosti získá-val především samostudiem a ve tříletém astrono-mickém kurzu. V roce 1961 se zúčastnil českoslo-venské výpravy za úplným zatměním Slunce do Bulharska. V polovině šedesátých let začal spolu-pracovat s Hvězdárnou ve Valašském Meziříčí, pro kterou prováděl redukci vizuálních pozorování Slunce, získaných stanicemi na území České a Slovenské republiky. Od roku 1976 spolupracoval pan Schmied se slunečním oddělením Astrono-mického ústavu ČSAV v rámci služby Fotosferex. Na začátku devadesátých let zpracoval Evidenci vizuálních pozorování sluneční fotosféry v ČR a SR, během tohoto projektu se mu podařilo získat takové pozorovatelské skvosty, jako pozorování Slunce pořízené Johannem Gregorem Mendelem či baronem Arturem Krausem.
Své výsledky publikoval v řadě astronomic-kých časopisů a bulletinů (Astropis, Kozmos, Říše hvězd, Jihočas, Spektrum, bulletin pro pozorování Slunce Hvězdárny ve Valašském Meziříčí). Je autorem dvou publikací - Sluneční činnost v letech 1610 - 1748 a 1969 - 1992 (vydala Hvězdárna Úpice 1995 a 1996) a Štatistické a grafické prehlady slnečnej činnosti od roku 1610 (SÚH Hurbanovo, 1997).
Od narození žije pan Schmied na České Kanadě v městečku Kunžaku. Celý život pracoval v jednom menším podniku jako ekonomický pracovník. V současné době je členem sluneční sekce a Jihočeské pobočky České astronomické společnosti, v obou složkách pracoval dříve i jako člen předsednictva.

Schmiedova celoživotní činnost byla několikrát oceněna:
• za svou práci byl oceněn udělením Keplerovy a Koperníkovy medaile
• v roce 1994 udělil 13. sjezd ČAS panu Schmiedovi čestné členství za jeho celoživotní výzkum sluneční fotosféry
• v roce 1999 obdržel pan Schmied na Astronomickém festivalu v Brně čestné uznání České astronomické společnosti za rozvoj české astronomie a České astronomické společnosti
• v roce 1999 byla po panu Schmiedovi pojmenována planetka č. 11 326 (LadislavSchmied)


Více zde: https://www.hvezdarna-fp.eu/news/ladislav-schmied/

září roku 2022 byla poprvé udělena cena Ladislava Schmieda pro pozorovatele Slunce.

Na září roku 2023 plánujeme:

  1. Uspořádat seminář o díle Ladislava Schmieda
  2. Odhalit pamětní desku na jeho domě
  3. Odhalit výstavu o životě Ladislava Schmieda
  4. Vydat sborník k semináři
  5. Vydat publikaci o expedici za zatměním Slunce do Bulharska v roce 1961 (autor Ladislav Schmied)


Dům L.Schmieda v Kunžaku

Budoucí pamětní deska

Tady by mohla být umístěna