Vzpomínkový fond

Nedávno jsme si odpověděli na několik otázek.

Co kdybychom založili něco jako "Vzpomínkový fond", který by měl za úkol shromáždit prostředky na:

a) adopci opuštěných hrobů významných astronomů

 • zaplacení takového hrobového místa, aby nedošlo k jeho zrušení 
 • zaplacení základní pravidelné údržby (pokud by bylo nutné)
 • zaplacení opravy nebo úpravy hrobového místa (pokud by bylo nutné)

b) připomínky významných výročí významných astronomů

 • zakoupení a položení květiny či věnce ve výroční období
 • zaplacení nezbytné další výlohy s připomenutím výročí

c) jak získávat prostředky pro fond:

 • pravidelný příspěvek od ČAS (pokud schválí VV)
 • (ne)pravidelný příspěvek od dárců (možné i s dárcovskou smlouvou apod. od fyzických i právnických osob)
 • prostřednictvím dědické závěti (dlouhodobá záležitost, ale dáse, funguje i jinde)
 • cokoli dalšího (grant ministerstva kultury, obce, ...)

Jednou z forem, kterou chceme podporovat, je adopce "opuštěných" hrobů významných astronomů. K tomu primárně využíváme projekt Adopce hrobů.


Pro shromáždění finančních prostředků je zřízen transparentní účet u FIO banky: 2702407971/2010

Na tento účet můžete přispět libovolně vysokou částkou a do zprávy pro příjemce prosím uveďte své jméno, především v okamžiku, kdy budete potřebovat na konci roku vystavit darovací smlouvu - v tomto případě prosím vyplňte níže uvedený formulář (obsahuje údaje nezbytné pro zpracování a vystavení darovací smlouvy).

Svoji platbu a nakládání s finančními prostředky můžete kontrolovat zde:  


Údaje pro zpracování darovací smlouvy


Správní rada fondu

 • Jan Vondrák - za Výkonný Výbor České astronomické společnosti
 • Vojtěch Sedláček - za Historickou skupinu České astronomické společnosti
 • Štěpán Kovář - za Historickou skupinu České astronomické společnosti
 • Jan Zahajský - za Historickou skupinu České astronomické společnosti
 • Petr Bartoš - za Hvězdárnu Františka Pešty Sezimovo Ústí