Milan Rastislav Štefánik  astronom a vzduchoplavec


celodenní seminář k poctě astronoma Milana Rastislava Štefánika pod názvem

Historický seminář ke 100. výročí úmrtí astronoma Milana Rastislava Štefánika 


Termín: 14. 4. 2019  -  cca 13-18 hodin

Místo konání: Štefanikova hvězdárna

Kapacita: 50 osob

Pořádá:

 • Hvězdárna Františka Pešty
 • Štefánikova hvězdárna
 • Odborná skupina pro historii astronomie České astronomické společnosti

Organizační tým: Petr Bartoš, Štěpán Kovář 


Přihlásit svoji účast či příspěvek můžete zde: Registrace


Program semináře

13.00 - 13.30  položení kytice k pomníku M.R.Štefánika

13.30 - 14.00  zahájení - Štěpán Kovář, Petr Bartoš

14.00 - 14.30  M.R.Štefánik na hvězdárně v Meudonu - Prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc.

14.30 - 15.30  Astronom M.R.Štefánik na Tahiti - RNDr. Jiří Grygar, CSc. (FÚ AV ČR, čestný předseda České astronomické společnosti)

16.00 - 17.00  Vzduchoplavec M.R.Štefánik -  Michal Plavec, kurátor letecké sbírky, Národní technické muzeum 

17.00 - 18.00  závěrečná diskuze 

Milan Rastislav Štefánik


21.7.1880-4.5.1919

astronom, generál, politik

Milan Rastislav Štefánik byl slovenský astronom, politik, letec, generál francouzské armády, spolutvůrce československého státu.
Štefánik odmaturoval s vyznamenáním v Szarvasi v roce 1898 a rozhodl se odejít studovat stavební inženýrství do Prahy. Po dvou letech se zapsal ke studiu astronomie. Poslední rok na univerzitě plně věnoval studiu, jehož výsledkem byla disertační práce nazvaná "O nové hvězdě v souhvězdí Cassiopea objevené v roce 1572". Roku 1904 byl promován na doktora filozofie. Poté odjel do Paříže, kde se mu podařilo dostat k profesoru Janssenovi, který ihned rozpoznal jeho talent. Jako host na Meudonské hvězdárně podnikl Štefánik různé výpravy. Nejúspěšnější byl pro Štefánika rok 1906, když zveřejnil sedm vědeckých prací. Postupně se zařadil do pařížského vědeckého života a seznámil se i s českou studentkou Marií Neumanovou, která se stala jeho nejbližší důvěrnou přítelkyní.
Na konci roku 1906 byl Štefánik pověřen vedením francouzské výpravy do Turkestánu, jejímž cílem bylo pozorovat zatmění Slunce. Po návratu do Paříže mu valné shromáždění Francouzské astronomické společnosti udělilo Janssenovu cenu. Po smrti Janssena se neúspěšně pokusil zachránit jeho observatoř na Mont Blancu, která byla nakonec rozebrána. Poté se Štefánik snažil vybudovat vlastní observatoř a s tímto cílem zorganizoval výpravu do severní Afriky. Procestoval Alžír, pohoří Atlas, Saharu, Tunis a navštívil i Kartágo. Na začátku roku 1910 byl vyslán na Tahiti pozorovat Halleyovu kometu. Roku 1911 na ostrově Vavau a r. 1912 v Passa Quatro (Brazílie) dosáhla Štefánikova výprava nejlepších výsledků v pozorování zatmění Slunce, což ocenila i Francouzská akademie věd. Zemřel při návratu do vlasti při letecké havárii.
Na jeho počest byla pojmenována planetka (3571) Milanštefánik, most v Praze, letiště v Bratislavě, hvězdárna na Petříně, několik ulic, náměstí a institucí.

V roce 2017 při příležitosti 100. výročí České astronomické společnosti byla jeho jménem pojmenována geokeš GC71XGA.


Monografie 

 • Korešpondencia Dr. Milana Rastislava Štefánika, úvod a poznámky napísal Polívka V., II. upravené vydanie publikácie Vadimíra Polívku z roku 1928, vydalo vydavateľstvo RECO pre Spolok rodákov M. R. Štefánika v Košariskách v roku 2003
 • Letec Štefánik a Caproni, Steklý K., vlastným nákladom autora, Trenčín 2001
 • Milan Rastislav Štefánik, Kováč, D., Rak, Budmerice 1996
 • M. R. Štefánik v myšlienkach a obrazoch, Fuska, J. a kolektív, Elán, Bratislava 1999, druhé vydanie Elán, Bratislava 2009
 • M. R. Štefánik (Životopisný náčrt), Juríček, J., Mladé Letá, Bratislava 1968, druhé vydanie IQ 111, Bratislava 2006
 • M. R. Štefánik slovenský astronom, Rušin, V., Alfa, Bratislava 1991, druhé upravené a rozšírené vydanie pod názvom Astronom Milan Rastislav Štefánik, Veda, Bratislava 2009
 • Musel generál M. R. Štefánik zahynúť? Husár, J., vydal autor, Bratislava 2000
 • Náš Milan Rastislav Štefánik, Štvrtecký, Š., Smena, Bratislava 1990
 • Návraty do Polynézie - po Štefánikových stopách, Kele F. - Musil M., Print - Servis Bratislava 1996, druhé vydanie, EKO - KONZULT, Bratislava 2009
 • Obrazopis sveta, podtitul "Objektívom Milana Rastislava Štefánika", Vydavateľstvo Osveta, Martin v spolupráci so SNM v Martine, 2004
 • Posledný let generála Štefánika, Vároš, M., Obzor, Bratislava 1991, druhé rozšírené vydanie NVK International, Bratislava 1994
 • Štefánik, Kniha prvá: spomienky a postrehy, redigovali Osuský, Š. - Pavlu, B., vydalo Slovenské nakladateľstvo L. Mazáč, Praha - Bratislava 1938
 • Štefánik, Kniha druhá: vzpomínky a jiné příspěvky, redigoval Bartušek, J., vydalo Slovenské nakladateľstvo L. Mazáč, Praha - Bratislava 1938
 • Zápisník Dr. M. R. Štefánika z Ekqádoru z roku 1913, M. R. Štefánik, k vydaniu upravil a vlastným nákladom vydal Polívka V., Banská Bystrica 1928, druhé vydanie v spolupráci s Vondráček J., (rozšírené o ďalšie materiály a písomnosti), Banská Bystrica 1933, tretie vydanie zápisníka je zaradené do knihy Zápisníky M. R. Štefánika, Praha 1935, štvrté vydanie pod názvom Ekvádorský zápisník (z roku 1913) vyšiel vo Vydavateľstve Spolku slovenských spisovateľov, Bratislava 2005
 • Zápisníky M. R. Štefánika, Štefánik M. R., na vydanie pripravili Bartúšek J., - Boháč J., Památník osvobození, Praha 1935