Výstava Antonín Bečvář – astronóm, ktorý miloval mraky

20.11.2022

Pozvánka na výstavu. Plagát vytvoril Štěpánov syn Tomáš (1. roč. grafickej školy)


RNDr. Antonín Bečvář (1891 - 1965) je jedným z najvýznamnejších československých astronómov 20. storočia. Je zakladateľom observatória na Skalnatom Plese a tvorcom svetoznámych hviezdnych atlasov. Jeho meno nesie kométa C/1947 F2, asteroid 4567 a kráter na Mesiaci.

Výstava "Antonín Bečvář - astronóm, ktorý miloval mraky", dokumentuje na 24 paneloch jeho život a dielo, od práce meteorológa a klimatológa, cez budovanie observatória na Skalnatom Plese v náročných časoch 2. sv. vojny až po legendárne hviezdne atlasy, ktorými preslávil československú astronómiu vo svete. Výstavu pripravili členovia Historickej skupiny České astronomické společnosti (Štepán Kovář, Petr Bartoš) a je doplnená o výber astronomických fotografií A. Bečvářa.

Slávnostná vernisáž výstavy sa uskutočnila 7. novembra 2022 vo výstavných priestoroch Knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote. Kultúrny program zabezpečila ZUŠ v Rimavskej Sobote pod vedením Evy Čarnokej a Pavol Rapavý (SZA a Hvezdáreň v Rim. Sobote) predstavil stručne túto výnimočnú osobnosť našej astronómie. Výstava bude verejnosti prístupná do konca novembra, neskôr ju bude možné záujemcom zapožičať.

Ďalšie informácie o A. Bečvářovi sú v zborníku vydanom pri príležitosti 100. výročia narodenia a na konferencii v Astronomickom ústave SAV.

P. Rapavý

Převzato: www.szaa.org