Pamětní mince ČNB k příležitosti 100. výročí ČAS

18.11.2017

Pamětní mince ČNB k příležitosti 100. výročí České astronomické společnosti - historie a okolnosti vzniku ' Ostatní ' Články ' Astronomický informační server astro.cz

Česká národní banka vydá k příležitosti 100. výročí vzniku České astronomické společnosti (založena 1917) dne 6. prosince 2017 stříbrnou pamětní minci o nominální hodnotě 200,- Kč. Slavnostní uvedení do oběhu proběhne ve spolupráci s Evropskou numizmatickou asociací ve středu 6. prosince 2017 v prostorách Štefánikovy hvězdárny v Praze.

Tento krátký text jsem sepsal z důvodu, že lidská paměť je příliš krátká a za rok, neřku-li za 10 let bych si celý sled událostí již těžko vybavil a ztratil by se za mlhou zapomnění. Impulsem k jeho napsání byl okamžik včerejšího večera (sobota 4. listopadu 2017 po úžasném semináři ke 100 let ČAS na petřínské Štefánikově hvězdárně), kdy jsem se snažil vzpomenout si, před jakou dobou mne to vlastně poprvé napadlo. A samotného mne překvapilo, že to bylo již počátkem roku 2015!