Pamětní deska Františka Nušla

14.04.2018

Pátrání končíme, v říjnu 2018 byla vyrobena nová pamětní deska a dne 24.11.2018 byla slavnostně odhalena.


Z archívu Astronomického ústavu AVČR jsme se dozvěděli o existenci pamětní desky Františka Nušla, kterou pravděpodobně vytvořil jeho syn Jan Nušl (světoznámý sochař a šperkař).

Tuto desku měl v úmyslu použít Jindřich Nušl (vnuk Fr.Nušla) k instalaci s bustou v Jindřichově Hradci. V roce 1990 měl již povolení města i památkářů, ale na sklonku života mu již na realizaci nezbýval dostatek sil.

Vzhledem k tomu, že ani současní potomci nevědí nic bližšího o existenci pamětní desky Fr.Nušla, žádáme o jakoukoli informaci, která nás k desce dovede.


PS: Pátrání po bustě Fr. Nušla dopladlo na výbornou - NALEZENO !


Z korespondence Jindřicha Nušla

J.H. 12.5.1991

Vážení,

dovoluji si poslat listiny týkající se busty a pam. desky. Vozím je s sebou do Prahy s úmyslem předat osobně, ale časově mi to nevychází, tak raději posílám poštou.

Ještě sděluji, že pan Kubín fasádu domku, již pěkně upravil na povolení, které dal p. profesorovi před léty osobně, trvá. Pamětní desku u něj při návštěvě viděl.

.... S uctivým pozdravem Jindřich Nušl