Ondřejovská kronika je na světě

16.09.2023

Dílo se podařilo, kniha je vytištěná a připravená na slavnostní představení v rámci Podzimního knižního veletrhu v Havlíčkově Brodě.

Jedná se o každoroční rukopisný souhrn událostí v rodině Fričů, na observatoři v Ondřejově a souvisejících událostí sepsaných Ančou Fričovou, dcerou J.Friče, vždy ke konci příslušného roku. Text je uveden v autentické podobě pouze s nezbytnými korekturami.

Tato kniha je vydána na základě rukopisu poskytnutého potomky J.Friče a fotografického archivu J.Friče poskytnutého vedením Astronomického ústavu AV ČR a uložených v AsÚ AV ČR v Ondřejově.

A5, 136 stran, pevná vazba

vydavatel: Hvězdárna Františka Pešty Sezimovo Ústí

objednání: e-shop


Úvod

Předkládaný text kroniky Ančy Fričové - Brázdilové (1898 - 1981) lze v pravdě označit za mimořádný poklad českého národního písemnictví, který podává čisté a nezkreslené svědectví o budování a prvních letech ondřejovské hvězdárny. Milým a vstřícným jazykem popisuje strhující příběh vzniku prvotřídního odborného pracoviště, které následně jeho zakladatel dr. Josef Jan Frič věnoval Československé republice k desátému výročí jejího založení.
Anča Fričová začala kroniku psát v roce 1911, kdy na zalesněném vrchu v blízkosti obce Ondřejov již soukromá hvězdárna - pozorovací domečky, centrální a západní kopule, pracovna - stála. Anče v té době bylo třináct let a toto místo, jak sama píše kopeček, považovala za "naše malé království". Pohledem dospívající dívky nás její text přímo vtáhne do rané doby nejvýznamnější československé observatoře. A především nám dá nahlédnout do všech koutů neobyčejného přátelství, úcty a mimořádné vzdělanosti hlavních protagonistů celého příběhu: dr. Josefa Jana Friče, prof. Františka Nušla a dr. Bohuslava Maška - tří králů ondřejovského zázraku.
Silný příběh ondřejovské observatoře nekončí poslední stránkou předkládané kroniky, ale naopak. Každým dnem se píše dále v podobě velmi úspěšného vědeckého centra světové úrovně. Fričův životní odkaz věnovaný zemi, kterou jako člen Maffie (hlavního orgánu českosloven-ského odboje za první světové války) pomáhal vybudovat, se tak činností Astronomického ústavu Akademie věd ČR stále nepřestává naplňovat. Je proto velkou radostí, že kronika z pera Ančy Fričové - Brázdilové opustila archiv zmíněného ústavu a my si v ní od nynějška můžeme kdykoliv číst a čerpat z ní sílu pro naše konání.
Ing. Štěpán Kovář, Ph.D.
Česká astronomická společnost