Ohlédnutí za setkáním ČAS po 100 letech

09.12.2017

V pátek 8. 12. 2017 uplynulo 100 let od založení "České astronomické společnosti v Praze". Výročí jsme oslavili velmi důstojně v prostorách pražského Karolina - nejprve v Modré posluchárně, kde došlo k historické rekonstrukci schvalováni stanov ČAS c.k. místodržitelstvím a následně rekonstrukcí ustavující schůze ČAS pod vedením pro tento den obživlým prof. Františkem Nušlem. Za rekonstrukci je třeba poděkovat naprosto bezvadným hercům Cimrmanova divadla a Dejvického divadla podle scénáře Petra Sobotky.  

> pokračování na astro.cz