Odhalení pamětní desky  astronoma L. Schmieda

20.09.2023

V sobotu 9. září ve 13 hodin odhalil pan místostarosta Kunžaku Jan Dobeš na rodném domě Ladislava Schmieda čp. 151 pamětní desku. Za příspěvek o velkém pozorovateli Slunce a krásné fotky děkujeme Evě Krafkové.

Pak se přítomní přesunuli na obecní úřad, kde shlédli výstavu o Ladislavu Schmiedovi. Následoval seminář k poctě pana Ladislava Schmieda. V programu vystoupili pan Štěpán Kovář – zástupce České astronomické společnosti, pan Petr Bartoš – zástupce Hvězdárny Františka Pešty Sezimovo Ústí a zástupce Sluneční sekce České astronomické společnosti, Eva Krafková, - kronikářka obce, Luděk Březina – člen astronomického kroužku.

Přítomní občané a zástupci astronomů z několika hvězdáren vyslechli vzpomínky na jeho bohatý život. Přítomní byli seznámeni s prací významného pozorovatele sluneční aktivity, který se zapsal do historie slunečních astronomů, a to dosud největším počtem pozorování (12.500) uskutečněných jedním člověkem – je to nejen český, ale i světový unikát.

Pan Schmied pozoroval Slunce a zakresloval jeho aktivitu od roku 1947 až do své smrti v roce 2012. Na řadu přišly i příhody z jeho života, připomenutí Astronomického kroužku v Kunžaku a také poznámky k jeho zálibě v pozorování Slunce. Přítomní dostali sborník Ladislav Schmied 12500 krát na Slunci a sborník Expedice za zatměním Slunce 1961 – Bulharsko.

Obě publikace zpracovali na Hvězdárně Františka Pešty v Sezimově Ústí. Poděkování za zpracování všech materiálů a přípravu celé akce patří především panu Bartošovi z Hvězdárny Františka Pešty v Sezimově Ústí, a všem ostatním, kteří se na přípravě semináře podíleli a také panu Plíhalovi – současnému majiteli domu čp. 151, který daroval kámen na výrobu pamětní desky.