Knihovní fond Brána vesmíru

19.03.2021

V pátek 26. června 2020 bylo po tříleté rekonstrukci slavnostně otevřeno
nové pardubické "Knihovní centrum U Vokolků" na Příhrádku v těsné
blízkosti pardubického zámku.
Kromě galerie věnované rodu Vokolkových, tiskařů, výtvarníků, archeologů
a literátů spojených s Pardubicemi, je součástí nových prostor i hudební
oddělení Krajské knihovny Pardubice, čítárna, ateliér a výstavní a
muzejní prostory.
Unikátní však je vybudování odborné badatelny "Brána vesmíru" s
ojedinělým fondem dokumentů z oblasti kosmonautiky a astronomie. Ta byla
připravena ve spolupráci s Českou kosmickou kanceláří a v řadě
archivních skříní obsahuje (zatím) stovky publikací a unikátních
dokumentů z osobních archivů předních českých/československých odborníků
na kosmonautiku a dobývání vesmíru.
Přes všechny skříně badatelny "Brána vesmíru" je vyvedena časová osa
nejdůležitějších dějinných událostí vztahujících se k výzkumu vesmíru a
k českým stopám v nich. Na jednotlivých skříních jsou potom vytištěny
medailonky prvních velkých dárců do fondu - Karla Pacnera, Antonína
Vítka, Jana Koláře, Jiřího Kroulíka a Františka Kantora. Další knižní
vklady do fondu jsou rozjednány a medailonky tak budou postupně
doplňovány. Stejně tak bude doplněn i jmenný seznam menších dárců na
jednu z archivních skříní. Součástí fondu jsou i materiály z archivu
České kosmické kanceláře, především dokumenty ESA a NASA.
Knihovní fond "Brána vesmíru" bude veřejnosti i odborným badatelům
přístupný od podzimu letošního roku po předchozím objednání.