Český astronomický film

26.11.2017

Podařilo se vypátrat v Národním filmovém archivu.

V Říši hvězd 1928/3 na straně 46 je zmíněna výroba filmu. Jakpak asi dopadl a kde skončil? 

Přinášíme ukázku z filmu, který se zhotovuje podle návrhu Josefa Klepešty jako rozšířená a samostatná vložka filmu o prvku radiu, zakoupeného ministerstvem Národní obrany, jejž režíruje ing. V. Hanzlík. Na staré věži státní hvězdárny v Klementinu byly nedávno fotografovány některé scény u starých kvadrantů, v síni poledníkové a v museu. Staré polední znamení, které bylo v programu filmu, musilo býti sehráno na nejhořejší ploše lešení, které dnes obklopuje celou věž až k její báni. Pan J. Hlavatý, podúředník státní hvězdárny, který více než 28 roků polední znamení praporcem dával, odvážil se výstupu po lešení a odtud je vzat též náš obrázek. Bylo to asi »poslední pražské poledne«, třebaže sehrané v hodinách odpoledních, neboť není úmyslem správy státní hvězdárny po opravě věže obnoviti tento zastaralý způsob dávání času. U příležitosti krkolomného výstupu na lešení, byl učiněn též snímek sochy Herkulovy, nesoucí nebeskou sféru o průměru asi dvou metrů. 

Dle posledních zpráv Š. Kováře se minimálně zmiňovaná část filmového dokumentu nachází v Národním filmovém archivu: 

Jedná se krátký film v délce 13 sekund, kdy je záběr na kapesní hodinky ukazující čas těsně před dvanáctou hodinou polední, pak na strunu v Klementinu a následně bývalý podúředník stát. hvězdárny Hlavatý mávne praporem.
Film je ve sbírce Národního filmového archivu. Je součástí "zpravodajského filmu s astronomickou tématikou". O astronomii je tam pouze zmíněných 13s, filmu pak předchází zcela jiné téma (sportovní?).