500 let prvního známého budějovického astronoma - Wenceslaus Fabri

04.11.2018

Hvězdárna a planetárium České Budějovice s pobočkou na Kleti se v oblasti astronomie a příbuzných přírodních věd věnuje prezentaci poznatků pro širokou veřejnost, mimoškolní douce navazující na učivo všech stupňů škol, práci s dětmi a mládeží s hlubším zájmem o tuto oblast, spolupráci s amatérskými astronomy, internetovým magazínům www.PLANETKY.cz a www.KOMETY.cz , a vlastnímu výzkumnému programu.  

> další informace na https://www.hvezdarnacb.cz/

Tisková zpráva, 30. října 2018, České Budějovice

PRVNÍ BUDĚJOVICKÝ ASTRONOM A OHŇOSTROJ

Před 500 lety zemřel Wenceslaus Fabri de Budweis, jedna z nejvýznamnějších místních středověkých intelektuálních osobností. O jeho životě a díle přednáší doc. RNDr. Alena Šolcová, Ph.D. z FIT ČVUT v Praze. Ve středu 7. listopadu 2018 v sále Hvězdárny a planetária České Budějovice. Přednáška začíná v 19:00 hodin. Jednotné vstupné 80,- Kč.

Fabri byl astronom a astrolog, matematik, teolog i lékař. Rodák z Českých Budějovic absolvoval univerzitu v Lipsku a v roce 1488 se stal jejím rektorem. Později působil jako lékař v Mostě a roku 1505 se vrátil do rodných Budějovic, kde přijal funkci faráře. Věnoval se tvorbě pranostik, kalendářů, ročenek a učebnic. Právě jeho díla ho zapsala do historie a je tak považován za nejstaršího budějovického astronoma. Na jeho počest pojmenovala Mezinárodní astronomická unie planetku (5221) Fabribudweis, objevenou Observatoří Kleť.

V přednáškovém sále bude k vidění i výběr vzácných tisků z Jihočeské vědecké knihovny a Jihočeského muzea souvisejícím s osobností W. Fabriho. Odborný výklad k exponátům si návštěvníci mohou poslechnout i následující den - ve čtvrtek 8. listopadu od 15 do 18 hod. při komentované výstavce.

Oslava výročí 500 let astronomie v Budějovicích vyvrcholí slavnostním ohňostrojem v pátek 9. listopadu v 18:00 nad soutokem Vltavy a Malše.

Alena Šolcová je česká matematička a historička. Studovala matematiku a filosofii na Univerzitě Karlově. Absolvovala doktorské studium a byla jmenována docentkou v oboru Aplikovaná matematika. V současností působí na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze, kde vyučuje matematiku a logiku. Věnuje se dějinám matematiky, informatiky a astronomie. Stejně jako Fabri má i Alena Šolcová na obloze "svou" planetku, nalezenou dalekohledem z Kleti.

Hvězdárna a planetárium České Budějovice je jediná profesionální instituce v Jižních Čechách, zabývající se astronomickým výzkumem a seznamováním široké veřejnosti s astronomií a jí příbuznými vědami. Českobudějovická hvězdárna je umístěna v Háječku na soutoku Vltavy a Malše. Pobočka na Kleti patří ke světové špičce ve výzkumu planetek a komet. Zřizovatelem instituce je Jihočeský kraj.

Ing. Jakub Šimánek Hvězdárna a planetárium České Budějovice tel.: 386 352 044 e-mail: marketing@hvezdarnacb.cz web: www.hvezdarnaCB.cz