50 let České astronomické společnosti po 50 letech

27.07.2018

Připravili jsme pro vás doplněné mimořádné číslo KR z roku 1967.

Parametry publikace

Sezimovo Ústí, prosinec 2017

Vydává © Hvězdárna Františka Pešty
Redakce Petr Bartoš
Jazykové korektury
DTP Petr Bartoš
Tisk Hvězdárna Františka Pešty
ISBN tištěné verze 978-80-906929-3-0

Cena: 35,- Kč (prodejní koncová cena)


Elektronická verze

download >  HFP-CAS 50w.pdf (2,25 MB)

ISBN elektronické verze 978-80-906929-4-7 


Úvodní slovo

Cílem předkládané publikace je návrat do roku 1967, kdy si Česká astronomická společnost připomněla padesáté výročí své existence. Tehdy dr. Jiří Grygar společně s dr. Miroslavem Plavcem připravili mimořádné číslo Kosmických rozhledů. Požádali na tři desítky astronomů, aby ze svého pohledu glosovali prvních padesát let společnosti. Své příspěvky poslalo sedmnáct z nich a my vám uveřejněné texty přinášíme v jejich původní podobě.

Z tehdejších autorů je dnes mezi námi pouze Jiří Grygar. Požádali jsme ho proto o doslov k této reedici. V něm podtrhuje, že teprve sté výročí mohla společnost oslavit v plně svobodném prostředí a s ustálenou ekonomickou podporou. Takové poměry se do jejího rozvoje a široké škály vykonávaných aktivit promítly nebývale pozitivním způsobem. Česká astronomická společnost pořádá každý rok mnoho přednášek a seminářů, prostřednictvím svého webu a tiskových prohlášení je garantem ověřených odborných informací, přes 15 let je jediným a hlavním pořadatelem Astronomické olympiády, nevyhýbá se ani organizaci mezinárodních vědeckých konferencí.

Plně se tak naplňují slova předního česko-amerického astronoma a dlouho-letého člena redakční rady Kosmických rozhledů dr. Zdeňka Sekaniny z roku 1990. Neustálá střetnutí názorů, jež jsou základem každého vědeckého výzkumu, se mohou uskutečnit jen ve svobodné společnosti, nesešněrované rozkazy, zákazy a autoritativními nařízeními diktátorů.

Přijměte proto předkládanou reedici mimořádného čísla Kosmických rozhledů jako příspěvek k nedávným oslavám 100. výročí založení České astronomické společnosti. Přejeme vám příjemné čtení.

Štěpán Kovář a Petr Bartoš