Karel Anděl a Měsíční kartografie


celodenní seminář k poctě astronoma Karla Anděla pod názvem

Historický seminář ke 131. výročí narození Měsíčního kartografa Karla Anděla


Termín: listopad 2025  - cca 10-18 hodin

Místo konání: Štefanikova hvězdárna

Kapacita: 50 osob

Pořádá:

  • Štefánikova hvězdárna
  • Hvězdárna Františka Pešty
  • Odborná skupina pro historii astronomie České astronomické společnosti

Organizační tým: Petr Bartoš, Štěpán Kovář

Přihlásit svoji účast či příspěvek můžete zde: Registrace


Program semináře

9.00 - 10.00 registrace

10.00 - 12.00 dopolední blok

12.00 - 13.30 přestávka na oběd

13.30 - 15.30 polední blok

15.30 - 16.00 přestávka

16.00 - 18.00 odpolední blok

18.00 - 18.30 závěr

Karel Anděl


28.12.1884 - 17.3.1948

astronom, kartograf, pedagog

Karel Anděl byl český astronom, povoláním učitel. Stal se spoluzakladatelem České astronomické společnosti, které věnoval obrovské množství času a jejímž zájmům podřizoval zájmy osobní. Byl též zvolen za zahraničního člena Francouzské akademie věd.
Karel Anděl byl osobností vpravdě renesanční. Kromě astronomie se s velkým zanícením věnoval myslivosti a rybaření, zabýval se fotografií. Lákaly ho hlavně experimenty s různými vývojkami a chemikáliemi pro fotografování astronomických objektů. Jak se můžeme dočíst z pamětí jeho současníků, byl i vášnivým kuchařem.
V astronomii se Anděl soustředil zejména na pozorování a později kartografii Měsíce. Byl k tomu vybaven mimořádným kreslířským nadáním, obrovskou trpělivostí spojenou s precizní důkladností. První Andělova mapa o průměru 40 cm byla určena pouze k přehlednější orientaci na měsíčním povrchu. Stěžejním Andělovým dílem byla slavná Mappa Selenographica vydaná v roce 1926.
Mapa o průměru 60 cm byla zhotovena ve dvojím provedení, jednou v černé barvě bez popisu, podruhé v sepiové barvě s názvoslovím. V době okupace začal Anděl pracovat na velkolepém souboru 13 podrobných map, zahrnujících celý měsíční povrch. Po mnoha letech úmorné práce, když dokončil 8 listů tohoto díla, však Anděl náhle zemřel.
Deset let poté, co vyšla Mappa Selenographica, bylo jméno Karla Anděla zařazeno do prvního oficiálního seznamu pojmenovaných útvarů na Měsíci, který zpracovali pro Mezinárodní astronomickou unii M. A. Blaggová a Karl Müller. Andělův kráter o průměru asi 35 km leží v méně přehledném terénu východně od velkého kráteru Albategnius. Karel Anděl tak byl jedním z mála smrtelníků, který si mohl "svůj" kráter prohlédnout dalekohledem. Jeho jméno nese planetka (22465) Karelanděl.

V roce 2017 při příležitosti 100. výročí České astronomické společnosti byla jeho jménem pojmenována geokeš GC6XEAZ. 

Dokumenty