ČAS v proměnách časucelodenní seminář o historii astronomie pod názvem

Odborný historický seminář ke 100. výročí založení České astronomické společnosti

Termín: 4. 11. 2017

Místo konání: Štefanikova hvězdárna

Seminář je určen pro všechny zájemce, kteří si rádi připomenou 100. výročí založení České astronomické společnosti.

Pořádá:

  • Štefánikova hvězdárna
  • Západočeská pobočka České astronomické společnosti
  • Odborná skupina pro historii astronomie ČAS

Program semináře

8:30 - 9:00   Registrace

9:05 - 9:10   Zahájení semináře - Štěpán Kovář, Josef Jíra a Vojtěch Sedláček

9:10 - 9:15   Úvodní slovo - Mgr. Jakub Rozehnal

9:15 - 9:20   Video pozdrav z Japonska - Prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc.

9:20 - 9:50   Filmový dokument - Vesmírná keš, Ondřejov 9/9/2017 - Ing. Dalibor Glos

9:50 - 10:10   Minulost a budoucnost Keplerova muzea v Praze - Vojtěch Sedláček

10:10 - 10:30   Výzkum Alfonsinské astronomie - PhDr. Alena Hadravová, CSc., doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc.

10:30 - 11:00   Přestávka, volná diskuze

11:00 - 11:20   Historie pozorování pohybu pólu a česká stopa v ní - Ing. Jan Vondrák, DrSc.

11:20 - 11:40   Astronomické osobnosti ze západních Čech - Mgr. Josef Jíra

11:40 - 12:00   Probíhajici rekonstrukce pražského orloje - RNDr. Zdislav Šíma, Csc.

12:00 - 13:30   Přestávka na oběd, volná diskuze

13:30 - 13:35   Petr Ginz a Česká astronomická společnost - Ing. Štěpán Kovář, Ph.D.

13:35 - 13:45   Zkáza raketoplánu Columbia 1.2.2003 - Milan Halousek

13:45 - 14:30   Autorský filmový dokument "Po stopách Petra Ginze" - Mgr. František Tichý

14:30 - 14:50   Česká astronomická společnost na Podkarpatské Rusi - Petr Bartoš

14:50 - 15:30   Přestávka, volná diskuze

15:30 - 15:50   Sedmdesát let mezi přáteli astronomie - Ing. Pavel Příhoda

15:50 - 16:10   Přelomové období v historii ČAS v roce 1953 a po něm. Vzpomínka na Františka Kadavého a dr. Huberta Slouku - Ing. Jaroslav Pavlousek

16:10 - 16:30   JUDr. Karel-Hermann Otavský - "Lyot z Černošic" - Ing. Štěpán Kovář, Ph.D., Dr. Karel Otavský, Emanuel Otavský

16:30 - 17:30   Moderovaná diskuze k historii astronomie - Štěpán Kovář, Josef Jíra a především všichni účastníci semináře

17:30 - 18:00   Závěr semináře, volná diskuze