BLOG

Až donedávna jediný hvězdný katalog, který se dochoval ze starověku, byl ten Ptolemaiův, sestavený v Alexandrii ve druhé polovině druhého století. Ve svém imposantním díle Almagest položil Ptolemaios matematické základy vesmíru se Zemí v jeho středu, a tam také jsou uvedeny souřadnice více než tisíce hvězd. Z různých zdrojů včetně samotného...

Zveme vás hned na tři přednášky, které pronesou laureáti cen ČAS. Doc. Petr Hadrava na téma relativistické a stelární astrofyziky, Dr. Jan Jurčák o stabilitě slunečních skvrn s ohledem na vlastnosti magnetického pole a Bc. Martin Mašek o proměnných hvězdách, kometách a planetkách. Vstup na akci je zdarma a není třeba rezervace.

Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV a Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci spolu s ďalšími partnermi organizujú konferenciu o dejinách vied o vesmíre so širokým chronologickým aj tematickým záberom. Svojimi príspevkami ju môžu obohatiť nielen historici astronómie, ale aj odborníci z iných oblastí, ako napr. historici exaktných...

Hvězdárna Františka Pešty desítky let spolupracovala s Ladislavem Schmiedem z Kunžaku na pozorování sluneční aktivity. Po úmrtí pana Schmieda pak iniciovala ustavení Ceny Ladislava Schmieda, která je určená pro jednotlivce, zabývající se vizuálním pozorováním sluneční aktivity.

15. a 16. října se bude v Kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě konat 31. Podzimní knižní veletrh. V pátek 15. října bude otevřen od 10 do 19 hodin, v sobotu 16. října od 9 do 17 hodin. Dvoudenní slosovatelná vstupenka stojí 60 Kč. A proč se o tom zmiňujeme? Nejen kvůli asi 130 vystavujícím českým nakladatelům. V rámci...

Slyšíme-li jméno Smetana, vybaví se nám hudební skladatel Bedřich Smetana. Někdo vzpomene na jeho nelehké životní osudy, jiný si začne pobrukovat melodii z Prodané nevěsty či z některé symfonické básně z cyklu Má vlast, jiný si jej představí na dřívější tisícikorunové bankovce. Bohužel jen málokdo si pod jménem Smetana představí Josefa Františka...

Jak je již známo, Historická skupina ČAS a Hvězdárna Fr.Pešty v Sezimově Ústí se pokouší zachraňovat a zpracovávat archiválie z oblasti astronomie. Dokumenty, periodika a publikace vždy odvezeme, přebereme, zpracujeme (pokud je to vhodné tak jsou digitalizovány) a následně předáme do Historického archivu AV ČR. To vše je popsáno na webu...

V pátek 26. června 2020 bylo po tříleté rekonstrukci slavnostně otevřeno
nové pardubické "Knihovní centrum U Vokolků" na Příhrádku v těsné
blízkosti pardubického zámku.
Kromě galerie věnované rodu Vokolkových, tiskařů, výtvarníků, archeologů
a literátů spojených s Pardubicemi, je součástí nových prostor i hudební
oddělení Krajské knihovny Pardubice,...