BLOG

Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV a Hvezdáreň a planetárium M. R. Štefánika v Hlohovci spolu s ďalšími partnermi organizujú konferenciu o dejinách vied o vesmíre so širokým chronologickým aj tematickým záberom. Svojimi príspevkami ju môžu obohatiť nielen historici astronómie, ale aj odborníci z iných oblastí, ako napr. historici exaktných...

Hvězdárna Františka Pešty desítky let spolupracovala s Ladislavem Schmiedem z Kunžaku na pozorování sluneční aktivity. Po úmrtí pana Schmieda pak iniciovala ustavení Ceny Ladislava Schmieda, která je určená pro jednotlivce, zabývající se vizuálním pozorováním sluneční aktivity.

15. a 16. října se bude v Kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě konat 31. Podzimní knižní veletrh. V pátek 15. října bude otevřen od 10 do 19 hodin, v sobotu 16. října od 9 do 17 hodin. Dvoudenní slosovatelná vstupenka stojí 60 Kč. A proč se o tom zmiňujeme? Nejen kvůli asi 130 vystavujícím českým nakladatelům. V rámci...

Slyšíme-li jméno Smetana, vybaví se nám hudební skladatel Bedřich Smetana. Někdo vzpomene na jeho nelehké životní osudy, jiný si začne pobrukovat melodii z Prodané nevěsty či z některé symfonické básně z cyklu Má vlast, jiný si jej představí na dřívější tisícikorunové bankovce. Bohužel jen málokdo si pod jménem Smetana představí Josefa Františka...

Jak je již známo, Historická skupina ČAS a Hvězdárna Fr.Pešty v Sezimově Ústí se pokouší zachraňovat a zpracovávat archiválie z oblasti astronomie. Dokumenty, periodika a publikace vždy odvezeme, přebereme, zpracujeme (pokud je to vhodné tak jsou digitalizovány) a následně předáme do Historického archivu AV ČR. To vše je popsáno na webu...

V pátek 26. června 2020 bylo po tříleté rekonstrukci slavnostně otevřeno
nové pardubické "Knihovní centrum U Vokolků" na Příhrádku v těsné
blízkosti pardubického zámku.
Kromě galerie věnované rodu Vokolkových, tiskařů, výtvarníků, archeologů
a literátů spojených s Pardubicemi, je součástí nových prostor i hudební
oddělení Krajské knihovny Pardubice,...

Ve věku 84 let zemřel filozof, pedagog, signatář Charty 77, někdejší poslanec a ministr školství Jan Sokol. Uvedla to Knihovna Václava Havla. Na snímku z oslavy 100. výročí založení České astronomické společnosti v roce 2017 na Univerzitě Karlově v Praze s Martinem Myšičkou, který zde představoval dlouholetého předsedu ČAS a jeho dědečka prof. ...

Vážení přátelé, končí nám pomalu rok 2020, ať již byl jakkoli šílený, přinejmenším nás přiměl do jisté míry přehodnotit naše aktivity ... Kromě toho, že se po novém roce budeme častěji vídat pomocí moderních technologií, třeba se nám i povede spousta nových věcí.
Při této příležitosti jsem k Vánocům nadělil několik nových výstav a sborníků.

Jak zazněla hláška Štěpána Kováře v e-mailu: přidal jsem nová videa na YouTube a lidi si to docela pustili